Har du behov av att få byggnadsinformation mer tillgänglig i förvaltningsskedet? Ladda ner vår guide

Många fastighets- och serviceföretag strävar efter att göra sin information mer tillgänglig och att kunna öka automatiseringen av sina informationsflöden. För att detta ska vara möjligt måste man börja med att få kontroll på sina utrymmen och egenskaperna de har, för de utgör nästan alltid basen i företagets processer.Ladda ner guiden här

 

Ladda ner vår guide kring digitalisering och BIM som steg för steg visar hur man går tillväga för att digitalisera sina utrymmen liksom att få full koll på och tillgängliggöra all byggnadsinformation.

Nyttoeffekter med att digitalisera utrymmen (fler i guiden):

  • Få tillgång till aktuella ritningar i 2D och 3D. 
  • Använd dem vid marknadsföring och visualisering av lägenheter och lokaler. 
  • Automatiskt genererade lägenhetskort för hyresobjekt eller motsvarande för lokaler.
  • Du kan vara säker på att alla areor och volymer på rums-, lägenhets-, lokal-, plan- och byggnadsnivå är korrekta. 
  • Få grafiska rapporter på areor, avtal, hyresgäster mm.
  • Få rapporter på antal av t ex fönster, dörrar, pumpar, vit- och sanitetsvaror och brandposter.
  • Få information om ytbeklädnad på golv, väggar och tak för t ex städplanering.
  • Få energiredovisning med korrekt A-temp (kWh/m2)

Ladda ner guiden här!