Vad är skillnaden mellan IWMS- och traditionella FM-system?

”Hallå Mats Broman, affärsområdesansvarig för Symetris experter på Efficient Facility. Intresset för Symetris IWMS-lösning Faciliate är stort. Vad tror du är den största anledningen och vad är skillnaden från ett traditionellt FM-system?

-Den största skillnaden mellan en IWMS-lösning och ett traditionellt FM-system är möjligheten att säkerställa att informationen om den byggda miljön hålls uppdaterad över tid och att det går att skapa en högre grad av automatisering i de dagliga processerna när man arbetar med information utefter ett livscykelperspektiv.

Kan man uppdatera informationen om den byggda miljön i de mobila lösningarna?

-När det gäller drift- och arbetsplatsrelaterade tjänster, som t ex lokalvård och bokningar, krävs det att man kan förädla och uppdatera informationen i sina mobila verktyg.

Ett exempel kan vara att man kompletterar egenskaper på en redan befintlig installation med t ex modell eller fabrikat. Alternativt att man tar bort en installation som enligt databasen skall finnas i rummet men i verkligheten är borttagen. Ett annat exempel kan vara om man i konferensrummet upptäcker att det tillkommit utrustning som inte finns med i bokningsportalen, då kan den läggas till på plats så den finns när konferensrummet bokas nästa gång.

Om man lägger till information i ett rum via en mobil enhet, hur blir det då med BIM-modellen?

-I Symetris IWMS-lösning, Faciliate, görs all information som uppdateras i de löpande processerna också tillgänglig direkt i BIM-modellen. Ett stort mervärde är att informationen om byggdelar och installationer är uppdaterade nästa gång modellen skall checkas ut till ett byggprojekt, det vill säga hantering av information sker ur ett  livscykelperspektiv.

Vilka är fördelarna och framgångsfaktorerna med Symetris IWMS-lösning?

-En av framgångsfaktorerna är Symetris mångåriga erfarenhet av att arbeta med FM-system och att vi är en av Europas största leverantörer av BIM-lösningar. Det skapar en väldigt bra grund till att vi både kan vara med och hjälpa kunderna i vardagen och utveckla systemlösningar som underlättar deras arbete. Vi hjälper våra kunder att samla in och ställa krav på informationsmängder från t ex projekt eller inventeringar, för att sedan strukturera informationen med klassifikation och standarder så att den sedan blir tillgänglig och kan användas i IWMS-lösningen.

Ett gott kvitto på att vi definitivt är på rätt väg med vår IWMS-satsning är att en av Sveriges största fastighetsägare, Fastighetskontoret, Stockholms stad, nyligen valde vår lösning liksom Stockholms universitet, för att nämna några av våra kunder.

Vilka faktorer i en IWMS-lösning är de viktigaste när man vill effektivisera sina verksamhetsprocesser?

-Den primära målsättningen med en IWMS-lösning är att tillgängliggöra rätt information vid rätt tillfälle för den enskilda beslutsfattaren eller för personen som utövar en aktivitet. Tillgängliggörande av information, i kombination med en ökad automatisering, är det som skapar den största hävstången i sin strävan att bli effektivare i sina processer.

Vilka är de största anledningarna till att företag satsar på IWMS-system istället för traditionella FM-system?

-Undersökningar i USA, (sid 26) visar på att de tre viktigaste anledningarna till att man skaffar en IWMS- lösning är

  1. att det ökar möjligheten att hålla informationsmängderna om den byggda miljön uppdaterade över tid. Med informationsmängder avses data, dokument, modeller och ritningar.
  2. att det skapar bättre förutsättningar att planera sitt underhåll.
  3. att det ökar automatiseringsmöjligheter i processerna.

-De organisationer som kommer att lyckas med omställningen till mer digitala arbetssätt, och på så sätt effektivisera sina processer, är de som klarar att arbeta med informationsleveranser ur ett livscykelperspektiv i hela värdekedjan, det vill säga både i bygg och förvaltningsprocessen.

Om man vill se och veta mer om IWMS-lösningar och vad Symetri har att erbjuda, vart vänder man sig då?

-Först vill jag uppmana beslutsfattare och de som arbetar med verksamhetsutveckling att komma på vårt evenemang Design Management Forum den 24–25 april 2018. Där kommer vi med inbjudna föreläsare just beröra hur man kan arbeta med sin organisation för att uppnå en högre grad av digitalisering. Dessutom lyfter vi fram vilka möjligheter det finns att skapa mervärden för sina hyresgäster genom att äga information som kan nyttjas för att även effektivisera sina kunders verksamhet. Vi kommer också övergripande visa exempel på hur Symetris lösningar tillgängliggör information om den byggda miljön och realtidsdata i ett antal processer. I vårt kompetenscentrum har man dessutom möjlighet att se lösningarna och prata med våra IWMS-experter.

Vi har ytterligare ett viktigt evenemang under våren, Symetri Användardagar Efficient Facility 21–22 maj 2018, som vänder sig mer till nyttjare av våra systemlösningar. Där kommer vi dyka ned i våra lösningars olika funktioner och även visa på fördelarna med vår nya integrerade IWMS-plattform Symetri Efficient Facility.

På båda evenemangen skapas ju dessutom unika möjligheter att ”nätverka” med organisationer som brottas med samma frågeställningar som en själv!

Finns det ytterligare möjligheter att se Faciliate IWMS?

-Vi erbjuder ju kontinuerligt webbvisningar av olika delar av vår IWMS-lösning, nu senast Tillsyn & Skötsel och visning av Konstmodulen under mars och april. Det är ett enkelt sätt att se de delar av IWMS-lösningen som man har intresse av och även ställa frågor till våra experter. Håll utkik här på hemsidan där alla webbvisningar och evenemang flaggas upp liksom på vår LinkedIn-kanal.

Hur gör man om man vill veta mer?

-Du är förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på Symetri, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | mats.broman@symetri.com

 

 

*IWMS står för Integrated Workplace Management Systems och är en digital plattform för service- och fastighetsverksamhet och som integrerar funktioner från flera olika system. Det innebär att företag kan optimera sina processer så de kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder genom att förenkla deras affärsprocesser och automatisera flöden till allt ifrån att underteckna kontrakt och hantera sitt underhåll till att optimera lokalanvändningen och uppfylla företagens hållbarhetsmål.