Efterfrågan på våra lösningar för fastighetsförvaltare och FM-företag ökar - vi satsar på nya medarbetare

Under det senaste året har har vi upplevt en kraftig efterfrågan på våra lösningar för fastighetsförvaltare och FM-företag. Som ett led i denna mycket positiva utveckling har vi anställt ytterligare medarbetare med goda kunskaper kring Efficient Facility - hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Vi säger välkommen till:

 

Vår ”nygamla” medarbetare Shahab Khalaj, som efter en tid hos Norconsult till vår glädje återvänt till vårt fastighetsteam, kommer att ansvara för att vidareutveckla vår modell- och ritningstjänst FM Services. Genom Shahabs mycket goda kunskaper om fastighetsförvaltares utmaningar kring datafångst, BIM och digitala informationsleveranser kommer uppdragsgivare att få bra stöd för dagens och framtidens utmaningar kring att samla in, strukturera och använda alla typer av byggnadsinformation. 

Lena Westerman blir en del av vår starka supportteam. Där kommer hon att arbeta med att stötta uppdragsgivare i frågor kring systemstödet Faciliate (tidigare Landlord) som hon har många års erfarenhet och djupa kunskaper i. Lena kommer närmast från Västfastigheter. 

Emma Höijer förstärker vårt fastighetsteam med kunskaper inom kart, GIS och mark. Hon kommer stötta våra uppdragsgivare med rådgivning och projektledning kring hur man gör information kring utomhusmiljön mer tillgänglig i förvaltningsskedet, så att man t ex enkelt kan få fram hur stor yta som skall snöröjas vid en viss fastighet.

Fredrik Ohlsson kommer att arbeta med utveckling av Symetris systemstöd för avancerad hantering av utomhusobjekt och markinformation så att man som fastighetsägare kan få ordning och reda på sin utomhusdokumentation.

Ny medarbetare: Marika Punna

Marika Punna kommer att arbeta med rådgivning kring digitalisering och BIM genom att stötta uppdragsgivare i frågor som rör hur man gör byggnadsinformation mer tillgänglig i förvaltningsskedet. Så att det blir enkelt och tydligt att få kontroll på sina ritningar inklusive utrymmen och dess egenskaper, vilket är grunden till effektiv fastighetsförvaltning. 
Marika har sedan tidigare en gedigen bakgrund av försäljning inom fastighetsbranschen i både Sverige och Finland.
 

Ny medarbetare: Kristina Klöfskär

Vår nya verksamhetskonsult Kristina Klöfskär kommer att stötta våra uppdragsgivare med rådgivning och projektledning kring ekonomistyrning vilket hon har gedigen erfarenhet av från tidigare anställningar. Hon kommer närmast från Newsec Management AB.

Ny medarbetare: Robert Makdisi

Robert Makdisi stärker upp vårt konsultteam kring BIMeye och kommer att stötta uppdragsgivare inom bygg- och fastighetsbranschen med effektivare informationshantering i BIM-projekt. Han arbetade senast som model manager på ett arkitektkontor och har stora kunskaper i Revit, ArchiCAD och BIMeye.

Markus Hjalmarsson stöttar våra uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser på vår modell- och ritningstjänst FM Services. Markus är nyutbildad högskoleingenjör med inriktning på husbyggnad och ett examensarbete med inriktning på BIM.

Ny medarbetare: George Manoufar

George Manoufar stöttar uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser, dels på vår modell- och ritningstjänst FM Services, dels på plats hos uppdragsgivaren. George har stor erfarenhet av Landlord och hur man kravställer och kontrollerar digitala leveranser i ny- och ombyggnadsprojekt. Han kommer närmast från Landstinget Sörmland. 

Möt alla medarbetare här