Nytt uppdrag från Västtrafik

Symetri har fått i uppdrag att införa ett nytt fastighetssystem hos Västtrafik

I första skedet tas ett nytt system för hyresadministration i drift. Därefter kommer drift-modulerna i Landlord III med bl a Arbetsorder, Tillsyn & skötsel, Planerat underhåll och Mobila lösningar att driftsättas.Vi välkomnar Västtrafik som kund till oss på Symetri.

Veta mer? Kontakta Tony Ulmehag, han har hjälp massor av fastighetsförvaltare och FM-företag att arbeta mer effektivt!