Här samlar vi Mats Bromans artiklar om branschen

Symetri FM och Service Works Global går samman. Varför det?

Hallå Mats Broman! Symetris affärsområde Facility Management och det internationella systerbolaget Service Works Global (SWG) går samman, varför det? Läs hela artikeln

 

Vad är nyttan med att få full koll på fastighetens utomhusmiljö?

Hallå Mats Broman! Ett av fastighetsägarens ansvar är ju att säkerställa att utomhusmiljön på fastigheten uppfyller lagstiftarens krav på tillgänglighet och säkerhet. Vad är nyttan med att få full koll på fastighetens utomhusmiljö? Läs hela artikeln

 

Vilka nyttoeffekter får man när man digitaliserar och inventerar sitt fastighetsinnehav?

Hallå Mats Broman! I ett fastighetsföretag finns det en mängd processer som är behov av information. Men tillgänglighet till den byggnadsinformation man faktiskt behöver för olika processer är relativt dålig. Vilka nyttoeffekter får man när man digitaliserar och inventerar sitt fastighetsinnehav? Läs hela artikeln

 

Hur skapar man ett effektivt stöd för att planera och följa upp sitt underhåll?

Hallå Mats Broman! En fastighetsägares viktigaste uppgift är ju att säkerställa god driftsäkerhet och tillgänglighet i de miljöer som människor vistas till en så låg kostnad som möjligt. Vilken typ av stöd finns så att man effektivt kan planera och följa upp sitt underhåll? Läs hela artikeln
 

Minska administrationen kring avrop av ramavtalsentreprenörer enligt LOU

Hallå Mats Broman! Hur mycket tid är det rimligt att man kan spara genom att ha rätt administrativt stöd för avrop av ramavtalsentreprenörer i enlighet med LOU? Läs hela artikeln
 

Varför är det viktigt att ha koll på entreprenadgarantierna i den löpande förvaltningen?

Hallå Mats Broman! Varför är det viktigt att man har koll på entreprenadgarantierna i den löpande förvaltningen? Läs hela artikeln

Skillnaden mellan IWMS- och traditionella FM-system?
Hallå Mats Broman! Intresset för Symetris IWMS-lösning är stort. Vad tror du är den största anledningen och vad är skillnaden mellan ett IWMS- och ett traditionellt FM-system? Läs mer

Vilka är de största vinsterna med att hantera Tillsyn & Skötsel...?
Hallå Mats Broman! Vilka är de största vinsterna med att hantera tillsyn och skötsel, egenkontroller och myndighetsbesiktningar i en sammanhängande digital process. Läs mer

Vad är IWMS?
Hallå Mats Broman! I november 2017 lanserade Symetri FM det nya konceptet Symetri Efficient Facility IWMS*. Ett koncept som binder samman traditionell fastighetsförvaltning med arbetsplatsservice, grafisk visualisering och dokumenthantering. Tillsammans skapas ett bra stöd för företagens processer i en gemensam lösning. Här förklarar Mats Broman vad konceptet innebär och vilka vinster man kan få. Läs mer

Varför är det viktigt att digitalisera sina utrymmen?

Hallå Mats Broman! Varför ska fastighetsägare investera pengar i att digitalisera sina utrymmen och vad tjänar man egentligen på det? Konkreta exempel på vilka områden du relativt enkelt kan förbättra tillgängligheten av olika slags information för att på så sätt öka möjligheterna till att ta fram bra underlag för en bättre ledning och styrning av din verksamhet utlovas. Läs mer

Symetris affärsområde FM och 5D System går samman, varför det?
Hallå där Mats Broman, tidigare VD på 5D System numera affärsområdesansvarig för Symetris Facility Managementteam som nu består av ett 50-tal experter. Symetris affärsområde FM och 5D System går samman, varför det? Läs mer