Symetri Efficient Facility.

Vi utvecklar lösningar för att samla in, strukturera och använda all information inom fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice.

Vi erbjuder expertis och system som förbättrar kommunikation, effektiviserar dina processer och skapar förutsättningar för lönsam hållbarhet. Idag arbetar vi tillsammans med ca 200 fastighetsägare och verksamhetsansvariga som tillsammans förvaltar över 100 miljoner kvadratmeter på den nordiska marknaden.

2017 gick Symetri FM samman med 5D Systems och vi har nu ett gemensamt erbjudande: Symetri Efficient Facility, som innebär såväl tjänstepaket som helhetslösningar för både fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice. 

Vi är en del av Symetri som är Nordens ledande tjänsteföretag inom modell- och ritningsrelaterade it-lösningar för Bygg/Infrastruktur, Fastighet och Industri.

Tack vare erfarenheten och bredden inom vår koncern, Addnode Group, kan vi alltid presentera gränsöverskridande förslag med våra uppdragsgivares målsättningar i fokus.

Vår miljö- och kvalitetspolicy hittar du här.

Vill du veta mer om Symetri Efficient Facility kan du kontakta vår Affärsområdeschef Mats Broman, han brinner för detta.