Våra policys beskriver på en övergripande nivå hur Symetri
ska arbeta inom t ex miljö och kvalitet.

 
Miljöpolicy

Verksamheten inom Symetri AB ska präglas av en helhetssyn där miljöhänsyn utgör en viktig del. Vi ska i det dagliga arbetet värna om god hälsa, fortlöpande förbättrat miljöarbete, minimerad miljöpåverkan från verksamheten samt hushålla med resurser. Våra miljömål syftar till att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och består bland annat i att minska vårt resande, spara på energi och minska vårt pappersanvändande.
Symetris Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi på Symetri AB ska alltid eftersträva att våra kunder blir nöjda. Det vi levererar ska uppfylla ett behov hos kunden som tydligt bidrar till en positiv förändring.
Symetris Kvalitetspolicy