Fastighetskontoret Stockholms stad

Fastighetskontoret, Stockholms stad, en av Sveriges största fastighetsägare, väljer Symetri Efficient Facility IWMS-lösning (tidigare Landlord). Kontraktet gäller i sex år till ett initialt värde av 17,5 miljoner SEK med option på nio års förlängning.

Med stöd av Symetris koncept Symetri Efficient Facility IWMS, som binder samman traditionella fastighetssystem med arbetsplatsservice, grafisk visualisering av byggnadsmodeller och dokumenthantering, får Fastighetskontoret, Stockholms stad ett bra stöd för verksamhetens processer i en gemensam lösning. 

– Vi är glada över att starta projektet och ser fram emot att arbeta tillsammans med Symetri för att stötta våra medarbetare med moderna verktyg i deras dagliga arbete, säger Olga Ekstam, Enhetschef Digitala stöd, fastighetskontoret, Stockholms stad.

Vid frågor kontakta: Mats Broman, affärsområdeschef, Symetri FM.

Läs hela pressmeddelandet här.


Om Stockholm stad
Stockholmstad är en av Sveriges största fastighetsägare. Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en av fastighetskontorets byggnader eller ett område som kontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Fastighetsbeståndet består av allt från större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, konstnärsateljéer, villor och små torp på landet. Fastighetskontorets uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för Stockholms stads egna behov.