Behovet av uppdaterad och tillgänglig byggnadsinformation i förvaltningsskedet ökar ständigt

Många fastighets- och serviceföretag strävar efter att göra sin information mer tillgänglig och att kunna öka automatiseringen av sina informationsflöden. För att detta ska vara möjligt måste man börja med att få kontroll på sina utrymmen och egenskaperna de har, för de utgör nästan alltid basen i företagets processer.

Genom att anlita Symetris tjänster för Digitalisering & BIM hjälper vi fastighetsägare och FM-företag att få full ordning och reda på all byggnadsinformation - från att skapa en digital 3D-modell med all tillhörande information till att samla allt i ett digitalt arkiv där informationen tillgängliggörs i hela organisationen.

Genom modellering se vi till att dina fastigheter blir digitala 3D-modeller som ”levandegörs”: 

  • BIM är grunden. Genom att skapa och arbeta med BIM, digitala 3D-modeller av fastigheter med tillhörande byggnadsinformation och processer, läggs grunden till en uppdaterad, användbar och lättåtkomlig fastighetsinformationsmodell (BIM-modell). Underlag till BIM-modellen fås via datafångst och 3D-laserscanning.

  • Addera specifik information. Genom att lägga till specifik information i BIM-modellen - om vilka egenskaper som är kopplade till ett visst utrymme - får man mycket goda möjligheter att kunna bygga automatiserade flöden och öka tillgängligheten till relevant information kopplat till utrymmet t ex vem hyresgästen är, hur utrymmet ska städas eller vilka installationer, utrustning eller inredning det finns i utrymmet.  

  • Klassificera utrymmen. Om man därefter klassificerar sina utrymmen med t ex verksamhets- och kommunikationsytor samt drifts- och personalutrymmen finns det bra möjligheter att mäta lokaleffektivitet på olika sätt, t ex hur många kvadratmeter verksamhetsarea som finns på planet eller i byggnaden eller nyckeltal som mäter verksamhetsarea per anställd, elev eller patient etc.

Alla digitala 3D-modeller görs sedan tillgängliga i ett grafisk verksamhetsstöd så att alla medarbetare får full tillgång till all byggnadsinformation och alla ritningar på datorer, paddor och mobiler. När och var som helst. Vi erbjuder även drift av uppdragsgivares digital ritningsarkiv.

10 goda skäl och nyttor med att digitalisera byggnadsinformation!

Till dags datum har vi hjälpt mer är 100 privata, statliga och kommunala fastighetsägare att digitalisera mer än 100 miljoner kvm. Så du kan tryggt fokusera på kärnverksamheten och låt oss sköta tekniken. 

Anders Moberg har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare som har gjort eller håller på att göra samma resa. 

Läs även:
Mats Bromans artikel "Varför är det viktigt att digitalisera sin utrymmen?"

Sollentunahem fick full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö.

Lunds Kommuns Fastighetsbolag får ut korrekta areor på rumsnivå enligt svensk standard BTA, BRA och NTA.