Nyttan med att digitalisera byggnadsinformation

  • Alla ritningar är aktuella och finns i 2D och 3D. Det innebär att du får tillgång till alla de typer av ritningar och vyer du önskar liksom 3D-visualiseringar. 
  • Samtliga areor och volymer på rums-, lägenhets-, lokal-, plan- och byggnadsnivå är enligt svensk standard och kan fungera som bra underlag för upphandling av olika tjänster som t  ex städ, drift och underhåll. Dessutom fås korrekta underlag för nyckeltal.
  • Tillgång till 3D-modell för placering av sensorer och givare. Värdefullt när man ska investera i styr- och övervakningssystem eller IoT. 

  • Marknadsför och visualisera lägenheter och lokaler för presumtiva kunder. Lägenhetskort för bostäder och motsvarande för lokaler kan automatiskt genereras. Använd som dokumentation för lägenheter eller lokaler t ex kontraktsbilaga eller info till hyresgäster.
  • Få grafiska rapporter och listor på areor, rumstyper, hyresgäster mm. Då blir det enkelt att se vem som hyr vad och vilka utrymmen som är lediga eller vilka utrymmen som ska städas och på vilket sätt.
  • Det digitala underlaget används för att få korrekt A-temp (kWh/m2). Används vid energiredovisning.

  • Få korrekt information om ytbeklädnad på golv, väggar och tak. Kan med fördel användas för kalkyler vid ombyggnad och renovering t ex vid byte av golvbeläggning.
  • Underlag för att visa betjäningsområden för t ex ventilation, värme och VA. Värdefull hjälp vid felsökning av t ex värme, ventilation och vatten.
  • Möjlighet till att få artikelinformation och placering av t ex vit- och sanitetsvaror med tillhörande drift och skötselinstruktioner. Värdefull information vid drift och underhåll samt renovering och ombyggnation.
  • Få automatisk registrering av information till ert drift- och underhållssystem, städplaneringssystem, uthyrningssystem eller energisimulerings- och energiberäkningssystem.

Kontakta Dan Olandersson, han kan allt om nyttan med att digitalisera och levandegöra byggnadsinformation!

 


Med en digital 3D-modell (BIM-modell) kan man t ex 
få grafisk information om vem som hyr vad och vilka utrymmen som är lediga.

 

3D-modellen kan även användas för att visualisera byggnaden i en 3D-viewer. Perfekt när man vill marknadsföra
lägenheter och lokaler för presumtiva kunder.

BIM-modell med objektsegenskaper

Markera ett objekt i 3D-modellen, t ex en dörr, så visas objektegenskaper för den. Då blir det enkelt att .... 

Läs även:
Varför ökar ständigt behovet av uppdaterad och tillgänglig byggnadsinformation i förvaltningsskedet?