Grafiskt verksamhetsstöd

FM ACCESS är den nya generationens grafiska informationsportal för fastighetsföretag som ger full kontroll över företagets byggnadsinformation.

Här visas information baserat på allt från skannade pappersritningar till nya 3D-BIM-modeller och tillhörande byggdelsegenskaper som t ex planritningar, lägenheter, rum, inredning, dörrar, gräsytor, parkeringsplatser mm.  Allt visualiseras och presenteras utifrån användarens respektive yrkesroll.

Portalen har stöd för flexibel objektlänkning, visuella presentationer och versionshantering av objekt och dokument som ger fullständig spårbarhet samt tillgång till historiska eller alternativa data. Med grafiska och numeriska rapporter visas t ex antalet kvm och var alla rum av en viss typ finns i byggnaden.

Björn Holmgren är en våra experter på Grafiskt verksamhetsstöd, kontakta honom!

 

Läs mer om FM ACCESS i produktbladet.

DATAUTBYTE

FM ACCESS datautbytesfunktioner är extremt kraftfulla. De är byggda kring Extern Information Domain-koncept. En domän kan vara allt från dataformat till externt system. Varje domän består av flera viktiga komponenter:

  • Schema översättning av objektklasser och metadatafält mellan extern domän och FM ACCESS.
  • Matchning av ritningslager
  • Objektidentitetshantering
  • Live Data-source-plugins för online datautbyte.

Dessa nyckelfunktioner gör FM-ACCESS till ett centralt informationsnav. Alla data kan normaliseras på ett ställe, även om dina datakällor är potentiellt inkompatibla och använder olika scheman. FM ACCESS kan anpassas och konfigureras för framtida standarder och ändras/ implementeras i de nuvarande tillgängliga.

HISTORIK & SPÅRBARHET

All data i FM ACCESS har fullständig spårbarhet. Det innebär att man t ex kan

  • Arbeta med utkast där ändringar kan göras utan att störa innehållet i gällande arkivversion.
  • Förkasta eller publicera utkast när de är redo för allmän åtkomst.
  • Gå tillbaka till ett valt tidsintervall för att se hur fastighetsbeståndet eller en version av ett enskilt dokument såg ut.

FLEXIBELT

Nästan alla organisationer har sina egna specifika lösningar och datakrav. FM ACCESS har flexibla och kraftfulla konfigurationsmöjligheter som uppfyller i stort sett alla krav. Objektklasser, metadata, länkar och presentationer kan skräddarsys efter kundens behov. 

Konfigurationen av systemet kräver ingen programmeringskompetens utan all konfiguration utförs via grafiskt gränssnitt. Systemet kan konfigureras och utökas utan någon dataförlust.

Dessa funktioner gör att FM ACCESS även är framtidssäkrat och kan anpassas och växa med din organisation.

VISUELLA FILTER

All data som lagras i FM ACCESS kan presenteras i visuella filter som innehåller färgkod, rumstyp, area och antal objekt.

Använd fördefinierade filter eller generera dem med automatik från tillgängliga värden. Förinställda värden ger alltid samma färgkod på en viss egenskap på ett objekt.

Med hjälp av filter kan man presentera ett obegränsat antal scenarier t ex vilket utrymme och hur stor area en brukare nyttjar. Ett annat exempel kan vara att visa utrymmets typ av golvbeläggning samt area.

 

SÄKERHET

De flesta system som hanterar BIM-modeller och liknande data tillåter endast mycket generella säkerhetsnivåer på projektnivå. Men i FM ACCESS har du full kontroll över varje enskilt objekt.

Om det inte räcker kan du gå ner till enhetsfältnivå (fältnivåskydd). Säkerheten kan också styras utifrån en specifik objektklass som rum eller utrustning.

MÄTNING & REDLINE

FM ACCESS erbjuder lättanvända mät- och redlineverktyg. Redline kan utföras utan att ändra originalets innehåll. Redline markeringar kan enkelt delas med vissa användare och döljs från de andra.

 

KARTINTEGRATION

Integrera FM ACCESS med webkartor för att söka efter en fastighet på en karta. Genom att markera fastigheten kan man se vilka dokument som är relaterade till byggnaden.

Flera kartstandarder stöds som t ex TMS, OSM och, WMTS. För mer avancerad hantering av utomhusobjekt finns tilläggsmodulen FM ACCESS Outdoor.