Avancerad hantering av utomhusobjekt och markinformation

I FM ACCESS Outdoor, som är en tilläggsmodul till FM ACCESS, kan man applicera kartdatabaser med överlagrad information om fastighetsägarens olika delar av utomhusobjekt som t ex skötselytor och skötselpunkter. I systemet lagras areor, antal och längder som grafiskt visas på en karta och som man i rapportform kan generera t ex vid upphandling av driftsentreprenader som utomhusskötsel. Här får man även kontroll på ledningsnät under mark som el, VA, fiber och gas.

Sök information, generera rapporter till upphandlingsunderlag och ta fram filer som kan skickas till entreprenörer. Det finns även möjlighet att redigera information direkt i modulen.

Lösningen har stöd för webb, läsplattor och mobiltelefoner.

Kontakta Dan Olandersson, han kan allt om hantering av utomhusobjekt och markinformation!