Faciliate IWMS

Faciliate IWMS (tidigare Landlord) binder samman traditionell fastighetsförvaltning med arbetsplatsservice, grafisk visualisering och dokumenthantering som stödjer företagens processer i en gemensam lösning. Allt tillgängligt via ett lättarbetat gränssnitt för alla olika yrkesroller.

Systemet kan anpassas efter roll så att man som användare själv kan bestämma vilken information som skall vara tillgänglig för att lösa sitt uppdrag. Med hjälp av genvägar i systemet bygger man upp gemensamma arbetssätt vilket gör det lätt att introducera nya medarbetare.

Med vårt mobila gränssnitt kan du utföra stora delar av förvaltningen ute i fält. Som drifttekniker kan du t ex ta emot och avrapportera arbetsorder liksom genomföra tillsyn och skötsel. Arbetar du med arbetsplatsservice kan du ta emot uppdrag såsom konferensservice, städuppdrag eller fikabeställningar och efter genomförd leverans avslutas dessa direkt i den mobila enheten och är klara för fakturering. I flertalet av våra mobila appar kan du dessutom uppdatera information om den byggda miljön samt ta del av realtidsdata från sensorer. Läs mer om vad IWMS-system är.

Med vår modul för grafisk visualisering möjliggörs visualisering av data från IWMS-lösningen i såväl 2D-som 3D-modeller. 

I IWMS-systemet finns sex kategorier och ett stort antal moduler som kan användas var för sig eller kombineras efter behov. Läs mer om respektive modul genom att klicka på texterna nedan.