Modellering

Modellering, som även beskrivits i avsnitten om 3D-laserskanning, innebär att man skapar en 3D-modell i ett CAD-verktyg. I samband med modellering så skapas byggdelsobjekt med tillhörande egenskaper på väggar, dörrar, fönster mm. Egenskaperna kan vara material, ingående byggdelar, brandklass, ljudklass mm.

Exempel på nyttan med att ha tillgång till en uppdaterad, användbar och lättåtkomlig fastighetsinformationsmodell fylld med relevant information:

  • Minska skadekostnader och avbrott i verksamheten vid krishantering av t ex vattenläckage genom snabb åtkomst av korrekt byggnadsinformation. Dygnet runt.
  • Genom att snabbt och precist utreda ett inrapporterat klagomål förbättras kundnyttan och värdering av organisationen som fastighetsförvaltare ökar. Detta kan följas upp via NKI (nöjd kund-index).
  • Minska eller undvik onödiga inventeringar. Byggnadsinformationen finns redan insamlad och tillgänglig.

  • Arbeta mer miljösmart och gör färre resor. Behovet av besök på plats för att kolla upp information, t ex vilken typ av komponent som ska bytas ut, minimeras. 
  • All byggnadsinformation kan användas av alla medarbetare, och inbjudna externa partners, på datorer, paddor och mobiler. Tillgängligheten sparar tid och pengar samt ökar kvaliteten. Alla har tillgång till samma information.
  • Minskade kostnader i uthyrningsprocessen genom tillgång till bra underlag för marknadsföring av lägenheter och lokaler.
  • Med tillgång till exakt information om mängder på ytbeklädnad undviker man att beställa och betala för för mycket arbete och material.

Kontakta Dan Olandersson, han har hjälp massor av fastighetsföretag att arbeta mer effektivt!

Sollentunahem fick full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö

Signalisten tillgängliggör ritningar i organisationen så att alla får koll på ytor och utrymmen.

Lunds kommuns fastighetsbolag få ut korrekta areor på rumsnivå enligt svensk standard.

 

Ladda ner vår kostnadsfria guide "Gör byggnadsinformation mer tillgänglig i förvaltningsskedet"