Här samlar vi alla kommande och inspelade webbvisningar för dig som missade tidigare eller vill se en gång till.

Vi erbjuder webvisningar för att informera och inspirera kring hur man kan arbeta mer effektivt med hjälp av Symetri Efficient Facility. Anna Wennerblom har full koll på webbvisningar, hör av dig till henne om du har frågor.

Symetri FM går samman med systerbolaget SWG

Symetris affärsområde Facility Management och det internationella systerbolaget Service Works Global (SWG) går samman.

 • På webbvisningen berättar Mats Broman, affärsområdesansvarig för Symetri FM och blivande VD för Service Works Global Nordic AB samt SWG Groups VD Gary Watkins om fördelarna med samgåendet och svarar på frågor. 
 • Webbvisningens längd, ca 30 minuter. 

Se den inspelade webbvisningen
Läs pressmeddelandet.
Läs intervju med Mats Broman om samgåendet och vad det innebär.

 

Få full koll på fastighetens utomhusmiljö

Se ett effektivt IT-stöd för att grafiskt kunna överblicka all objektsinformation som finns i en fastighets utomhusmiljö. I systemet lagras areor, antal och längder om olika typer av skötselytor och skötselpunkter. Dessa visas grafiskt på en karta och kan även genereras i rapportform t ex vid upphandling av driftsentreprenader av utomhusskötsel (t ex gräsklippning och snöröjning).  På visningen ser du:

 • mervärdet av att ha full koll på alla objekt i en fastighets utomhusmiljö och hur man samlar in, strukturerar och använder datan.
 • hur man får fram areor för olika typer av skötselytor t ex rabatter, gångar, gräsytor och lekplatser liksom antal skötselpunkter t ex träd, armaturer, papperskorgar och parkbänkar.
 • hur du enkelt filtrerar vad som grafiskt ska presenteras t ex hur mycket area som skall snöröjas inom en viss fastighet.
 • hur man kompletterar och förändra objekt t ex flyttar en parkbänk eller kompletterar information om ett träd.

Se den inspelade visningen
Läs artikeln om nyttan med att ha full på koll på fastighetens utomhusmiljö
Läs mer om systemstödet FM Access Outdoor 

Landlord vidareutvecklas och byter namn till Faciliate  

Landlord har vidareutvecklats och genomgått stora förändringar både utseendemässigt och när det gäller ny efterfrågad funktionalitet. Nu byter Landlord namn till Faciliate. På visningen ser du:

 • hur det uppdaterade gränssnittet i Faciliate ser ut och hur det med ett ”Faciliate Skin” blir en ny modern presentation av formulär utifrån färg, form och font. 
 • även hur startsidans utseende och symboler i menyer är uppdaterade. 
 • Visningen är kostnadsfri och tar max 30 min. Du har möjlighet att ställa frågor. 
 • Faciliate är del i Symetris totalerbjudande Symetri Efficient Facility. 

Se den inspelade visningen 
Läs mer om nyheterna

 

Nyttan med att samla in och förädla byggnadsinformation och tillgängliggöra den i ett grafiskt verksamhetsstöd.

Det finns många fördelar för fastighetsförvaltare och FM-företag att ha tillgång till en uppdaterad, användbar och lättåtkomlig fastighetsinformationsmodell fylld med relevant information. På visningen får du:

 • kunskap om olika metoder för att fånga data inom- och utomhus.
 • konkreta exempel på vilka nyttor du kan få genom att modellera företagets ritningar så att de innehåller byggdelsobjekt med tillhörande egenskaper.
 • se ett lättarbetat grafiskt verksamhetsstöd där alla olika yrkesroller på företaget enkel kommer åt den grafisk byggnadsinformationen alla tider på dygnet.
 • Symetris modelleringstjänst och grafiska verksamhetsstöd FM ACCESS är en del i totallösningen Symetri Efficient Facility.

Se den inspelade visningen här

 

Arbeta effektivt med underhållsplanering

Se ett effektivt IT-stöd för att styra och planera underhåll för både installationer och byggdelar. På visningen ser du hur du:

 • får full kontroll över kostnader, planering och genomförande av underhållsarbeten.
 • genom att stödja flera underhållsprocesser ständigt kan förbättra kostnadseffektiviteten och effekten av underhållsarbetet för organisationen.
 • kan arbeta med åtgärder för underhåll genom att lägga in dem årligen eller på längre sikt, som en rullande besiktningsmodell och som fast årsplanering.
 • kan skapa grafiska planer och prognoser.

Planerat underhåll är en av modulerna i Symetris IWMS-lösning Faciliate
Se den inspelade webbvisningen här.

Avtal & Garantier

Få full koll på ramavtalsentreprenörer och entreprenadgarantier i den löpande förvaltningen. Det finns mycket pengar att spara om man får ordning på garantier och kopplar ihop dem med förvaltningens olika processer för tillsyn och skötsel liksom avhjälpande och planerat underhåll. På visningen ser du hur du kan hantera entreprenadgarantier och avrop mot ramavtalsentreprenörer i enlighet med LOU. Avtal & Garantier är en av modulerna i Symetris IWMS-lösning Faciliate.
Se den inspelade webbvisningen här 

 

Tillsyn & Skötsel

Planera och styr åtgärder, få färre akuta åtgärder, nöjdare kunder och förbättrad kostnadseffektivitet. På webbvisningen ser du Symetris systemstöd för att hantera arbetsprocesserna för tillsyn och skötsel som är en del av Symetris IWMS-lösning Faciliate.
Se den inspelade webbvisningen här

 

Konst

Få komplett överblick över alla konstverk som hanteras i er verksamhet. Webbvisningen vänder sig till dig som är ansvarig för eller arbetar med företagets konstsamling och som vill se hur man enkelt arbeta i systemet. Konst är en av modulerna i Symetris IWMS-lösning Faciliate. 
Se den inspelade visningen

 

En komplett lösning för ert ritningsarkiv 

På visningen ser du en ritningshanteringslösning som kan:

 • Samla er grafiska byggnadsinformation på ett centralt ställe.
 • Ajourhålla ritningar- och modeller på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Presentera grafisk byggnadsinformation som planritningar, lägenheter, rum, utrustning mm.
 • Hantera områdena utanför byggnaden som träd, gräsytor och parkeringsplatser.
 • Koppla valda areor och utrymmen till hyreskontrakt med hjälp av visuella färgkodade filter. 

Se den inspelade visningen